cyberverzekering

De verplichte AOV verzekering ZZP wordt pas op zijn vroegst in 2024 van kracht. Is dat een reden om nu nog te wachten met een AOV ook wel arbeidsongeschiktheidsverzekering? Wij denken in de meeste gevallen van niet.

Een Ondernemer zal zich niet snel ziek melden. Echter de de gevolgen van risico’s door een ongeval, een opname in een ziekenhuis of ernstig ziek worden kunnen langdurige kosten met zich mee brengen. Zonder dat er -voldoende- inkomen tegenover staat. Zeker bij de ZZP-er die vaak van haar of zijn persoonlijke arbeid afhankelijk is. Voor deze zzp-er (of directeur-grootaandeelhouders) is er bijna geen mogelijkheid tot het sociaal verzekeren van dit risico. Lees: er is geen uitkering bij de staat te halen.

Voor het afdekken van deze termijn van geen inkomen bestaat de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is het sluitstuk van persoonlijk risicomanagement, van de ondernemer bij arbeidsongeschiktheid. De AOV geeft op basis van een aantal vooraf afgesproken kenmerken een vooraf gekozen dekking.

Advies AOV Verzekering ZZP

Een passend advies voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat altijd uit van de situatie van de zzp-er of ondernemer. Nooit van een te lage premie.

• Het klantprofiel, klantgegevens, bedrijf/beroep en inkomensgegevens
• De vermogenspositie
• De eventuele partner met inkomen
• De eigen woning.

Maar ook zaken als risicobereidheid vanwege de inkomenspositie of het niet juist niet afhankelijk willen zijn van een partner kunnen keuzes beïnvloeden. Een adviseur houdt rekening met de positie en daadwerkelijke wensen van de klant.

Als adviseur hebben wij de ervaring om met ondernemers te spiegelen en het volledige plaatje in beeld te krijgen om op basis waarvoor de AOV passend gemaakt wordt voor de zelfstandig ondernemer.

AOV Verzekering ZZP
AOV Verzekering ZZP Arbeidsongeschiktheid Broodfonds aanvulling inkomensverzekering

Dekking AOV Verzekering ZZP

Maar een AOV betekent toch ook dat wanneer ik rechtop kan staan en doosjes kan inpakken, dat ik dan niet meer arbeidsongeschikt ben?

Veel gestelde vragen

Dat is maar gedeeltelijk waar. Daarom is een advies ook zo belangrijk, we kijken niet of je preventief alles kan uitsluiten, maar houden ook rekening met de gevolgen bij arbeidsongeschiktheid, daar mag wat ons betreft best wat langer en kritisch bij stilgestaan worden, zeker wanneer er nog niets aan de hand is. Dat mag best even wrijven.

Bij uitval of ziekte zal een bedrijfsarts inderdaad naar de medische situatie kijken en op basis daarvan beoordelen wat je nog wel of niet kan. Deze bevinding in combinatie met je afgesproken dekking op de polis bepaalt waar je recht op hebt als het gaat om een uitkering en hulp bij terugkeer in de onderneming.

AOV verzekering ZZP is toch niet complex?

Op internet zijn allemaal tools die mij binnen enkele minuten door de aanvraag heen loodsen. Zijn die niet goed?

Veel gestelde vragen

Wij vinden –als ondernemer met kennis van de materie- de AOV een meer dan complexe verzekering. Hoe beoordeel je wat het beste is voor de huidige gezins-, en inkomenssituatie?

Als adviseur kijken met de ondernemer mee om de financiële gevolgen over korte en langere tijd in kaart te hebben, mocht je ziek worden of een ongeval krijgen. Een goede AOV past bij u en bij je persoonlijke situatie, nu maar ook over drie jaar als de AOV onverhoopt uitkeert.

Wij zijn graag duidelijk in ons advies en spiegelen u onder andere voor wat de gevolgen van daadwerkelijk arbeidsongeschikt zijn inhoudt voor uw situatie.

  • Wat is de impact van de verzekeringspremie en wat staat er tegenover.
  • Hoe hoog is de netto uitkering?
  • Hoe ontwikkelen mijn of onze vaste lasten zich de aankomende jaren
  • Welk inkomen blijft er over. Houden we wel of geen rekening met het inkomen van een partner en de kosten van studerende kinderen.
  • Kan ik een eerste periode zelf opvangen? En zo ja, voor hoe lang? (Hoe langer, hoe minder premie u betaalt)
  • Wil ik mijn beroep blijven uitoefenen of zou omscholing ook helpen?
  • Het broodfonds in de ondernemersgroep staat me ook aan. Hoe werkt een combinatie?
  • Tot welke leeftijd verzeker ik? (vaak in samensprak met verzekeraar)
  • Als ik tot bijvoorbeeld 60 jaar verzeker, wat zijn daarvan de gevolgen?  Premie, uitkering en gat tot pensioen
  • Wat is nu echt passend voor mijn situatie als ondernemer?

Op basis van deze gegevens en onze kennis en ervaring over verzekeringen voor ZZP en het zelf bewust zijn van het ondernemerschap komen we altijd tot een passende oplossing.

Wat kost een AOV verzekering?

Vraag vandaag nog een consult aan. Onze jaarlijkse advieskosten zijn scherp. Met € 500,- voor het advies en eenmalig € 250,- voor het afsluiten van de AOV bij de gewenste verzekeraar. De premie en voorwaarden van de verzekering gaan in overleg met de verzekeraar.

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *