Nis2Richtlijn Bestuurdersaansprakelijkheid

Wat is de NIS2richtlijn

NIS2 is de Network and Information Security Directive 2, oftewel, Nis2 de nieuwe Europese cybersecuritywet, een Europese richtlijn die is vastgesteld om de cyberweerbaarheid van kritieke infrastructuur en digitale diensten in de EU te verbeteren. De richtlijn is in mei 2022 goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie en moet uiterlijk op 17 oktober 2024 door de EU-lidstaten zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving.

NIS2 bouwt voort op de NIS-richtlijn 1, die in 2016 werd vastgesteld. NIS2 bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte van NIS-richtlijn 1, waaronder:

 • Een bredere reikwijdte: NIS2 is van toepassing op een grotere groep organisaties, waaronder niet-financiële dienstverleners, fabrikanten van kritische producten en diensten, en digitale marktplaatsen.
 • Sterkere beveiligingsvereisten: NIS2 stelt strengere beveiligingsvereisten aan organisaties die onder de richtlijn vallen, waaronder de verplichting om een ​​beveiligingsbeheersysteem te implementeren en regelmatig risicoanalyses uit te voeren.
 • Verbeterde samenwerking: NIS2 stelt de EU-lidstaten verplicht om nauwer samen te werken op het gebied van cyberbeveiliging, onder meer door het delen van informatie en het opzetten van een gezamenlijke reactie op cyberaanvallen.

NIS2 is een belangrijke stap in de richting van een hoger niveau van cyberweerbaarheid in de EU. De richtlijn zal helpen om organisaties en digitale diensten in de EU beter te beschermen tegen cyberaanvallen en zo de digitale economie en infrastructuur van de EU te versterken.

Welke organisaties vallen onder NIS2?

Organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen, worden essentiële entiteiten (EE) en belangrijke entiteiten (CE) genoemd. Essentiële entiteiten zijn organisaties die een essentiële dienst leveren aan de samenleving, zoals energie, transport, water en gezondheidszorg. Belangrijke entiteiten zijn organisaties die een groot aantal gebruikers bedienen, zoals online marktplaatsen en sociale mediaplatforms.

Essentiële entiteiten en belangrijke entiteiten moeten een aantal maatregelen nemen om aan de beveiligingsvereisten van NIS2 te voldoen. Deze maatregelen zijn onder meer:

 • Het implementeren van een beveiligingsbeheersysteem
 • Het uitvoeren van regelmatige risicoanalyses
 • Het melden van cyberincidenten aan de autoriteiten
 • Het coördineren van cyberbeveiligingsmaatregelen met andere organisaties

Essentiële entiteiten en belangrijke entiteiten die niet aan de beveiligingsvereisten van NIS2 voldoen, kunnen door de autoriteiten worden beboet.

Welke verplichtingen schrijft de nis2richtlijn

NIS2 heeft een aantal gevolgen voor bedrijven, waaronder:

 • Nieuwe beveiligingsvereisten: NIS2 stelt strengere beveiligingsvereisten aan organisaties die onder de richtlijn vallen, waaronder de verplichting om een ​​beveiligingsbeheersysteem te implementeren en regelmatig risicoanalyses uit te voeren.
 • Hogere boetes: NIS2 stelt hogere boetes in het vooruitzicht voor organisaties die niet aan de beveiligingsvereisten voldoen.
 • Verbeterde samenwerking: NIS2 stelt de EU-lidstaten verplicht om nauwer samen te werken op het gebied van cyberbeveiliging, onder meer door het delen van informatie en het opzetten van een gezamenlijke reactie op cyberaanvallen.

NIS2 is een belangrijke stap in de richting van een hoger niveau van cyberweerbaarheid in de EU. De richtlijn zal helpen om organisaties en digitale diensten in de EU beter te beschermen tegen cyberaanvallen en zo de digitale economie en infrastructuur van de EU te versterken.

Hier zijn enkele specifieke gevolgen van NIS2 voor bedrijven:

 • Bedrijven moeten een beveiligingsbeheersysteem implementeren. Dit systeem moet helpen om de cyberweerbaarheid van het bedrijf te verbeteren en om cyberaanvallen te voorkomen.
 • Bedrijven moeten regelmatig risicoanalyses uitvoeren. Dit helpt om de cyberrisico’s voor het bedrijf te identificeren en te beheersen.
 • Bedrijven moeten cyberaanvallen melden aan de autoriteiten. Dit helpt om cyberaanvallen te voorkomen en om de digitale economie en infrastructuur van de EU te beschermen.

NIS2 is een belangrijke stap in de richting van een hoger niveau van cyberweerbaarheid in de EU. Bedrijven moeten de gevolgen van NIS2 voor hun organisatie in overweging nemen en passende maatregelen nemen om aan de beveiligingsvereisten te voldoen.

En als het gaat om aansprakelijkheid bij bestuurders?

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering
Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

NIS2 stelt bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor het niet naleven van de beveiligingsvereisten. Dit betekent dat bestuurders persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die is veroorzaakt door een cyberaanval als zij niet aan de beveiligingsvereisten hebben voldaan.

De aansprakelijkheid van bestuurders is gebaseerd op het principe van due diligence. Dit principe houdt in dat bestuurders verplicht zijn om passende maatregelen te nemen om de organisatie te beschermen tegen schade. Als bestuurders deze maatregelen niet nemen, kunnen zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die is veroorzaakt.

De aansprakelijkheid van bestuurders voor het niet naleven van de beveiligingsvereisten van NIS2 is een belangrijke ontwikkeling. Het zal bestuurders ertoe aanzetten om meer aandacht te besteden aan cyberbeveiliging en om passende maatregelen te nemen om de organisatie te beschermen tegen cyberaanvallen.

Hier zijn enkele tips voor bestuurders om de aansprakelijkheid voor het niet naleven van de beveiligingsvereisten van NIS2 te voorkomen:

 • Implementeer een beveiligingsbeheersysteem. Dit systeem moet helpen om de cyberweerbaarheid van de organisatie te verbeteren en om cyberaanvallen te voorkomen.
 • Voer regelmatig risicoanalyses uit. Dit helpt om de cyberrisico’s voor de organisatie te identificeren en te beheersen.
 • Meld cyberaanvallen aan de autoriteiten. Dit helpt om cyberaanvallen te voorkomen en om de digitale economie en infrastructuur van de EU te beschermen.
 • Zorg ervoor dat de organisatie over een adequate cyberverzekering beschikt. Dit zal helpen om de financiële gevolgen van een cyberaanval te dekken.

Door deze tips te volgen kunnen bestuurders de aansprakelijkheid voor het niet naleven van de beveiligingsvereisten van NIS2 voorkomen.

Kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hier tegen helpen?

Ja, een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering (D&O-verzekering) kan helpen om de aansprakelijkheid van bestuurders voor het niet naleven van de beveiligingsvereisten van NIS2 af te dekken. Een D&O-verzekering dekt doorgaans schadeclaims die tegen bestuurders worden ingesteld wegens onbehoorlijk bestuur, nalatigheid of schending van hun wettelijke verplichtingen.

Als een bestuurder wordt aangesproken wegens aansprakelijkheid voor het niet naleven van de beveiligingsvereisten van NIS2, kan de D&O-verzekering de kosten van de rechtszaak dekken, evenals eventuele schadevergoedingen die worden toegekend. Dit kan een bestuurder helpen om zijn persoonlijke vermogen te beschermen tegen de financiële gevolgen van een dergelijke claim.

Informatie aanvragen

Het is belangrijk op te merken dat een D&O-verzekering niet alle aansprakelijkheid dekt. Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals claims die worden gebaseerd op fraude of kwade trouw. Het is ook belangrijk om op de hoogte te zijn van de dekkingsvoorwaarden van de verzekering, aangezien deze kunnen variëren per verzekeraar.

Ondanks deze beperkingen kan een D&O-verzekering een belangrijke bescherming bieden voor bestuurders tegen de aansprakelijkheid voor het niet naleven van de beveiligingsvereisten van NIS2. Als bestuurder is het belangrijk om met een verzekeraar te praten om de mogelijkheden van een D&O-verzekering te bespreken.

Risicoscan

Een cyberverzekering kan je helpen om je bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van een cyberaanval. Een bestuurdersaansprakelijkheid of D&O-verzekering kan je helpen om je persoonlijke aansprakelijkheid voor het niet naleven van de beveiligingsvereisten van NIS2 af te dekken. En een risicomanagementplan kan je helpen om de cyberrisico’s voor je bedrijf te identificeren en te beheersen.

Als je meer wilt weten over cyberverzekeringen, bestuurdersaansprakelijkheid en risicomanagement, neem dan contact op met een verzekeringsadviseur. Zij kunnen je helpen om een ​​verzekeringspakket samen te stellen dat aan de specifieke behoeften van je bedrijf voldoet.”

Hier zijn enkele aanvullende tips voor het kiezen van een verzekeringsadviseur:

 • Zorg ervoor dat de adviseur is gespecialiseerd in cyberverzekeringen, bestuurdersaansprakelijkheid en risicomanagement.
 • Vraag de adviseur naar zijn ervaring met bedrijven van jouw grootte en branche.
 • Vraag om referenties van andere klanten van de adviseur.
 • Vergelijk de offertes van verschillende adviseurs voordat je een beslissing neemt.

Door deze tips te volgen, kun je ervoor zorgen dat je een verzekeringsadviseur kiest die je kan helpen om je bedrijf te beschermen tegen de financiële gevolgen van een cyberaanval.


Nis2Richtlijn Bestuurdersaansprakelijkheid

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *