bedrijven

Bedrijfsaansprakelijkheid.

Een prachtig opgebouwd bedrijf, maar een van de medewerkers doet iets onverwacht fout.

Met met flinke letselschade tot gevolg. De verzekering neemt dit voor u uit handen

beroepen

Een verkeerde diagnose of berekening kan met desastreuse gevolgen uitpakken voor uw klant.

De bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering biedt geen dekking voor financiële schade door fouten.

Bestuurders

Beslissingen maken is het werk. Dat doe je niet alleen.

Een vergissing of besluit kan vergaande gevolgen hebben. Ook prive.

Curatoren mogen op het hele bestuur verhalen…

rechtshulp

En dan heb je een conflict met een werknemer of leverancier. Het kan zomaar gebeuren.

Een rechtshulpverzekeraar helpt je bedrijf met juridische bijstand.

Een advocaat ook. Dat is een keuze.


Aansprakelijkheid

Vraag een gratis offerte aan

Vraag vandaag nog een offerte aan voor uw bedrijfsverzekeringen


Bedrijfsaansprakelijkheid

De verschillen, in het kort.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen bieden niet altijd dezelfde dekking. De werkelijkheid is zelfs zo weerbarstig dat zelfs tussen verzekeraars onderlig verschillen ontstaan over de dekking en de wens om een bepaald risico te verzekeren.

Aansprakelijkheid, schade die veroorzaakt wordt aan derden, is een vrij complex verhaal. Dat begint al in de wetgeving. Zoals gemeld kunnen verzekeringen niet altijd voldoen aan de risico’s van een bedrijf of organisatie.

“een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering te nemen, omdat je dan een verzekering hebt”
raden wij ten stelligste af!

Wij adviseren al onze verzekeringen altijd gericht op uw risico en de gevolgen hiervan. Premie is wat aansprakelijkheid betreft onze optiek serieus van minder belang. Je kunt de gevolgen niet op voorhand inschatten.

De “schadelijdende partij” is wel altijd “een derde”. De veroorzaker is -iemand van- de organisatie en/of de oorzaak ligt bij of namens de organisatie of het bedrijf.

In het kort krijgt u de verschillen in dekking, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn niet altijd in combinatie te sluiten. Soms wel binnen een pakket.

Bedrijven (AVB)

Schade aan derden door een handelen of nalaten van een verzekerd bedrijf.

Letsel- en/of Zaakschade aan derden

De AVB is eigenlijk de uitbreiding van de particuliere aansprakelijkheid. (Die geen dekking kent voor schade veroorzaakt tijdens werk of in loondienst verband.

De werkzaamheden zijn normaal gesproken op deze polis verzekerd.

Behalve het zoeken van een voordelige polis beoordelen we samen met u of de polis voldoet aan het daadwerkelijk afdekken van uw risico’s.

Wel zo veilig

Beroepen (BAV)

Afwijkend van de avb is dat u op deze polis Vermogensschade aan klanten of derden is verzekerd.

Door bijvoorbeeld een foutieve berekening of behandeling.

Deze verzekering komt voor in administratieve beroepen

(boekhouder, verzekerings-adviseur)

Maar ook Medici sluiten een verzekering af om de financiële gevolgen van een fout tijdens de behandeling af te dekken. Dat doe je niet met opzet.

Ook voor advocaten en notarissen zijn beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen te sluiten.


Bestuurders

Deze verzekering biedt u bescherming tegen het handelen of nalaten van medebestuurders.

Het volledige bestuur kan in hoofde aansprakelijk gesteld worden. Maar wat als u het daar niet mee eens bent?

Of verrast bent als het kwaad al helaas is geschied? Bent u de bestuurder met de meeste middelen, dan zal een curator ook daar aanspraak oo kunnen doen.
Ook al hebt u niets verkeerd gedaan.

De verzekeraar neemt dan uw dossier uit handen.

Voert verweer en voorkomt.

Rechstbijstand

De rechtsbijstand verzekering keert niet uit als u schade aan een derde heeft veroorzaakt.

Ze doen o.a. het verhaal van uw schade en begeleiden u met juridische hulp bij conflicten.

De andere optie is zelfstandig een contract aangaan met een advocaten kantoor. Kost meer, maar is in het kader van risicomanagement mogelijk interessanter dan enkel een verzekering.

Ter overweging kunnen wij u een voorstel tot verzekering doen toekomen.

Zodat u een bewuste keuze kunt maken

Sebastiaan Zaal Assurantien

  • KVK 76598381
  • AFM 12047083
  • Kifid 300.017595
Drakensteynlaan 1
4371 TG  KOUDEKERKE 
mobile: 06 305 88 139 
call-center: 085 40 11 062

Contact | Informatie


Ontvang ook cybermail Mis niets meer van Sebastiaan Zaal Assurantiën.

Mis niets meer van Sebastiaan Zaal Assurantiën.

sebastiaan zaal assurantien