Wat dekt de bedrijfsaansprakelijkheids
verzekering?

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen (AVB) bieden niet altijd de dekking die men verwacht van deze verzekering. De werkelijkheid is zelfs zo weerbarstig dat zelfs tussen verzekeraars onderlig verschillen ontstaan over de dekking en de wens om een bepaald risico te verzekeren of om bepaalde risico’s die een bedrijf loopt ook uit te sluiten.

Bedrijfsaansprakelijkheid, schade die veroorzaakt wordt door de ondernemer of zijn of haar medewerkers aan derden, is al snel een vrij complex verhaal. Dat begint al in de wetgeving, wanneer ben je eigenlijk aansprakelijk, begint dat bij de wet of bestaat ook ook nog iets als morele aansprakelijkheid?

Zoals gemeld kunnen de AVB’s van verzekeraars niet altijd voldoen aan de risico’s van een bedrijf of organisatie en worden ze door een clausule uitgesloten van dekking. Terwijl dit juist is wat je als organisatie doet of uitvoert. 

Zo zijn beroepsfouten (directe vermogensschade, dat is zonder materiele of persoonlijke schade) niet verzekerd op de AVB en kunnen slechts een kleine groep beroepsbeoefenaren een dekking voor beroepsfouten afsluiten via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) 

Ook een AVB nemen of een ‘kantoordekking” alleen maar “omdat je dan een verzekering hebt” raden wij ten stelligste af! Kostbaar en zinloos.

Wij adviseren al onze verzekeringen altijd gericht op -en gestuurd door- de risico’s en de gevolgen hiervan voor uw onderneming. Premie is wat -bedrijfsaansprakelijkheid betreft- in onze optiek serieus van minder belang als de gevolgen groot kunnen zijn. Je kunt de gevolgen niet op voorhand inschatten. Wel kun je overwegen kleine gevolgen te accepteren.

De “schadelijdende partij” is vrijwel wel altijd “een derde” ten opzichte van de ondernemer of het bedrijf. De veroorzaker is -iemand van- de organisatie en/of de oorzaak ligt bij of namens de organisatie of het bedrijf.

Voor bestuurders van organisaties, stichtingen of verenigingen raden wij de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan. Vanwege de hoofdelijke aansprakelijkheid kunnen curatoren schade op het hele bestuur verhalen, ook bij uw privé middelen.

Wanneer een van de bestuursleden de fout is in gegaan en het bestuur wordt aangesproken zal de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering het verweer doen en/of eventueel zorg dragen voor de financiële vergoeding.

Vreemde eend in de bijt: Nou ja, eigenlijk een nieuwe eens… is de cyberaansprakelijkheidsverzekering; deze wordt over het algemeen in combinatie met een cyber- data en bedrijfsschade gesloten. Meer info over onze cyberproducten vindt u hier. 

  • Schade aan derden
  • Handelen of nalaten
  • Beroepsfouten via BAV
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Cyberaansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand (verhaal van schade)
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Zo werken wij

Een vast programma waarin uw risico leidend is. In plaats van een verzekering plakken.

Hierdoor krijgen ook uw niet verzekerbare risico’s krijgen aandacht.
Daar helpen we u ook bij, wij gaan echt verder voor u.

Aansprakelijkheid

Een onderzoek naar de risico’s van uw bedrijf: Welke risico’s hebben impact? Bent u daar nu goed tegen verzekerd? 

En welke risico’s hebben amper impact?

Is een verzekering noodzakelijk?

Voorstel

Na het onderzoek ontvangt u van ons : 

  • Verkorte rapportage
  • Provisievrij verzekeringsvoorstel
  • Voorstel beheer en onderhoud

Akkoord

Gaat u akkoord met ons advies en voorstel? 

Na uw akkoord zullen wij zorg dragen voor een soepele en zorgeloze omzetting van uw verzekeringen naar Sebastiaan Zaal Assurantiën.

Overzicht

Over ons

Wij zijn: Sebastiaan Zaal Assurantiën

Wat we doen: Sebastiaan Zaal Assurantiën is een consultancybureau in Insurance risk management, cyber risico’s en verzekeringen.

Eigenaar/Directie: Sebastiaan Zaal

Onze werkwijze: Wij staan voor een gedegen onderzoek naar de risico’s binnen uw huidige organisatie. Dit is het fundament voor ons advies in verzekeringen en alle andere eventuele maatregelen. 

“We kunnen niet verzekeren wat we niet weten, we gaan niet verzekeren wat we niet hebben” 

Risicomanagement is voor ons de kennis, kunde en het financieel meetbaar maken van elk onzeker gevolg van het optreden van een risico. Het toelaten en omgaan met risico’s geeft ruimte binnen uw organisatie

Cyber risk gaat over het beveiligen van digitale risico’s. Zoals financiële verliezen, uitval/storing van systemen of schade aan het imago van de organisatie, als gevolg van cyberincidenten. 

Informatiebeveiliging is het voldoen aan wettelijke (en overige) vereisten met betrekking tot de toegang van uw informatie en data.

Verzekeringen Met het inzetten van effectieve risicomanagement tools, kunnen risico’s op een goede manier geïdentificeerd worden. Een passende verzekering (we hebben toegang tot alle verzekeraars) is onze taak. 

Risico: “Het zal ons nooit overkomen” gaat niet meer op. Zelfs niet na ons bezoek. Ieder bedrijf of organisatie krijgt onverhoopt met schade of computercriminaliteit te maken.

Samenwerken Daarom werken we graag samen met u, en uw team aan een effectieve risicogestuurde strategie voor uw risico’s. Zo maken we maken expliciete en gestructureerde stappen in uw cyberveiligheid.

Contact

Drakensteynlaan 1, 4371 TG KOUDEKERKE

Zeeland, Nederland

www.sebastiaanzaalassurantien.nl

www.zaalrisicomanagement.nl

info@zaalassurantien.nl

085 – 40 11 062

06 – 305 88 139

Ontvang ook cybermail Mis niets meer van Sebastiaan Zaal Assurantiën.

Mis niets meer van Sebastiaan Zaal Assurantiën.

sebastiaan zaal assurantien