Gebouwen

Brandverzekeringen

Een eigen bedrijfsgebouw is mogelijk een van de belangrijkste investeringen in de toekomst van uw bedrijf geweest.

Een passende verzekering voor het risico is hier zeker gewenst. Zodat u bij schade kunt herstellen of herbouwen.

Mogelijk ook een eis door de bank en of geldschieter.

Inventaris en goederen

Inventaris en goederen

Uitslaande brand kan zomaar een gat slaan in de investeringen in voorraad en goederen. Terwijl de waarde regelmatig stijgt of daalt.

Belangrijk voor de verkoop.

Afwijkend aan voorraad en goederen zijn investeringen in middelen om uw bedrijf te laten groeien.

Bedrijfsschade

Bedrijfsstagnatie

Wanneer door een brand uw bedrijf stil ligt, lopen de vaste kosten door. Terwijl u geen winst kan maken.

De bedrijfsschadeverzekering dekt dit risico af. Inclusief het verlies van winst!

Een extra kostendekking is beperkter, goedkoper en mogelijk ook een goede optie.

De beste dekking is van een brandverzekering is niet altijd de goedkoopste dekking.

Brandverzekering(en) zijn er om uw eigendom(men) te beschermen. Eigendommen waar u jaren voor gewerkt heeft om uw bedrijf te krijgen waar het nu staat.

Ze bieden dekking tegen ongewenste invloeden, van buitenaf, die schade veroorzaken. Door een passende verzekering kunt u uw investeringen en verdere groei waarborgen, mocht er iets gebeuren waar u geen invloed op hebt kunnen uitoefenen.

We zeggen bij Sebastiaan Zaal Assurantiën niet voor niets: Een verzekering is een sluitstuk van het risicomanagement om de bedrijfscontinuïteit van bedrijven en ondernemingen te waarborgen. Een verzekering kan nooit het uitgangspunt zijn van risicomanagement. 

Zodat u onbezorgd verder kunt met ondernemen.

Brandverzekeringen kennen in beginsel 4 dekkingen bij schade. 

* Brandschade

* Stormschade

* Waterschade

* Diefstal en overige schade

Het is goed te controleren of de daadwerkelijke risico’s, die u loopt, worden afgedekt. Bedenk eens of ons praktisch risicomanagement u echt kan helpen met het correct bepalen van de daadwerkelijke bedrijfsrisico’s, ook bij de uitvoering van verzekeringspolissen, denk aan preventiemaatregelen en clausules die gevraagd worden.

Wij zijn er van overtuigd dat praktisch risicomanagement helpt bij de continuïteit en het behalen van de doelstellingen van uw bedrijf. 

Zelfs voor de niet verzekerbare risico’s. Daar ligt de grootste winst.

Insurance Risk Management

Zo werken wij

Een vast programma waarin uw risico leidend is. In plaats van een verzekering

Ook uw niet verzekerbare risico’s krijgen aandacht.
Daar helpen we u ook bij, we gaan echt verder voor u.

Vraag een gratis risicoscan aan.

Risico management

Een onderzoek naar de risico’s van uw bedrijf: Welke risico’s hebben impact? Bent u daar nu goed tegen verzekerd? 

En welke risico’s hebben amper impact?

Is een verzekering daarvoor noodzakelijk…

Voorstel

Na het onderzoek ontvangt u van ons : 

  • Verkorte rapportage
  • Provisievrij verzekeringsvoorstel
  • Voorstel beheer en onderhoud

Akkoord

Gaat u akkoord met ons advies en voorstel? 

Na uw akkoord zullen wij zorg dragen voor een soepele en zorgeloze omzetting van uw verzekeringen naar Sebastiaan Zaal Assurantiën.

Vraag een gratis offerte aan

Vraag vandaag nog een offerte aan voor uw bedrijfsverzekeringen


Brandverzekeringen

Brandverzekering | Dekking

Impact en gevolgschade beiden afhankelijk van de oorzaak situatie. De brandverzekering helpt, niet alleen financieel ook met hulp na de schade… 

Niet alleen is de financiële impact na een schade hoog. Ook de emotionele rollercoaster bij een brand kan enorm zijn, onderschat dat niet. Iedereen die met een brand te maken heeft gehad, kan dit beamen. In een keer is alles wat je in alle jaren hebt opgebouwd weg.

Dan is het fijn om met je bedrijf verzekerd te zijn bij Sebastiaan Zaal Assurantiën.

brandschade

Schade door uitslaande brand.

Impact is hoog

Gevolgschade is hoog

waterschade

Schade door binnendringend water*

Impact en gevolgschade beiden afhankelijk van de situatie

Stormschade

Storm schade

Impact is mogelijk hoog

Gevolgschade mogelijk hoog

Diefstal

Schade door diefstal

Impact en gevolgschade beiden afhankelijk van de situatie

Sebastiaan Zaal Assurantien

  • KVK 76598381
  • AFM 12047083
  • Kifid 300.017595
Drakensteynlaan 1
4371 TG  KOUDEKERKE 
mobile: 06 305 88 139 
call-center: 085 40 11 062

Contact | Informatie


Ontvang ook cybermail Mis niets meer van Sebastiaan Zaal Assurantiën.

Mis niets meer van Sebastiaan Zaal Assurantiën.

sebastiaan zaal assurantien