Cyber Risico

“Cyber risico” verwijst naar het potentiële gevaar, de schade of het verlies dat kan ontstaan door het gebruik van digitale technologie en het internet, inclusief de risico’s die gepaard gaan met cyberdreigingen, zoals cyberaanvallen, datalekken en andere kwaadwillige activiteiten die misbruik maken van kwetsbaarheden in computersystemen, netwerken of digitale assets.

Onzichtbaar risico

Cyber risico kan zich op verschillende manieren manifesteren, waaronder financiële verliezen, reputatieschade, juridische en regelgevende gevolgen, operationele verstoringen, verlies van intellectueel eigendom en aangetaste privacy of vertrouwelijkheid. Cyber risico kan individuen, bedrijven, overheden en organisaties van alle groottes en in alle sectoren treffen.

Contact openemen?

beheer risico

Het beheer van cyber risico omvat het identificeren, beoordelen, verminderen en monitoren van potentiële kwetsbaarheden en dreigingen om te beschermen tegen mogelijke schade of verlies. Dit kan het implementeren van cybersecurity maatregelen omvatten, zoals firewalls, antivirussoftware, IDS (detectiesysteem) andere beveiligingstechnologieën, evenals het ontwikkelen van beleid, procedures en incidentresponsplannen. Het vereist ook voortdurende monitoring, risicobeoordeling, bewustwording en training van medewerkers, en op de hoogte blijven van het steeds veranderende dreigingslandschap.

verzekering of… 

Naarmate technologie blijft evolueren en cyberdreigingen steeds geavanceerder worden, is het beheren van cyber risico een belangrijke zorg geworden voor individuen en organisaties om hun digitale assets te beschermen en zich te wapenen tegen mogelijke financiële, operationele en reputatieschade.

Cyberweerbaarheid

Samenwerken om weerbaarder te worden tegen cyberrisico’s? 

Hier zijn enkele stappen die we kunnen nemen:

  1. Bewustwording en educatie: We kunnen samenwerken om bewustwording en educatie over cyberrisico’s te bevorderen. Dit kan onder meer het delen van informatie over verschillende soorten cyberrisico’s, zoals phishing, malware, ransomware en social engineering, omvatten. We kunnen ook bewustwording creëren over de gevolgen van cyberrisico’s, zoals gegevensdiefstal, financiële verliezen en reputatieschade.
  2. Beveiligingsmaatregelen: We kunnen samenwerken om beveiligingsmaatregelen te implementeren om onze digitale activa te beschermen. Dit kan onder meer het gebruik van sterke wachtwoorden, tweefactorauthenticatie, up-to-date software en firewalls omvatten. We kunnen ook best practices delen voor het veilig omgaan met persoonlijke gegevens, zoals het beperken van de informatie die we online delen en het vermijden van verdachte links en bijlagen in e-mails.
  3. Regelmatige updates en patches: We kunnen samenwerken om onze apparaten en software regelmatig bij te werken met de nieuwste updates en patches. Deze updates bevatten vaak beveiligingspatches om bekende kwetsbaarheden te verhelpen, waardoor het risico op cyberaanvallen wordt verminderd.
  4. Back-ups en herstelplannen: We kunnen samenwerken om regelmatige back-ups van onze belangrijke gegevens te maken en herstelplannen op te stellen voor het geval we het slachtoffer worden van een cyberrisico, zoals ransomware. Het hebben van up-to-date back-ups kan helpen om gegevensverlies te minimaliseren en het herstelproces te versnellen.
  5. Gebruik van beveiligingssoftware: We kunnen samenwerken om beveiligingssoftware, zoals antivirusprogramma’s, antispyware en firewalls, te gebruiken om onze apparaten te beschermen tegen mogelijke bedreigingen. Het is belangrijk om deze software up-to-date te houden en regelmatig te scannen op mogelijke bedreigingen.
  6. Bewustwording van social engineering: We kunnen samenwerken om bewustwording te creëren over social engineering-aanvallen, waarbij aanvallers zich voordoen als betrouwbare personen om toegang te krijgen tot onze persoonlijke gegevens. We kunnen best practices delen over het verifiëren van de identiteit van degenen met wie we online communiceren en het vermijden van het delen van persoonlijke gegevens met onbekende personen.
  7. Melding van incidenten: We kunnen samenwerken om incidenten van cyberrisico’s te melden aan de juiste autoriteiten, zoals de politie, IT-beveiligingsbedrijven of onze werkgever. Het melden van incidenten kan helpen bij het verzamelen van informatie, het identificeren van trends en het nemen van maatregelen om verdere schade te voorkomen.


Sebastiaan Zaal Assurantien

Drakensteynlaan 1
4371 TG  KOUDEKERKE 
mobile: 06 305 88 139 
call-center: 085 40 11 062