Een SIEM-Systeem.

Uw beveiligingsmonitor.

Het  Security Information and Event Management, is een softwareoplossing die wordt gebruikt voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van gegevens over beveiligingsgebeurtenissen in een IT-omgeving.

Het stelt organisaties in staat om de beveiligingsstatus van hun netwerk, systemen, toepassingen en apparaten te bewaken en te beheren.

SIEM is ontworpen om real-time gegevens uit verschillende bronnen, zoals logbestanden, systeemgebeurtenissen, netwerkverkeer en beveiligingswaarschuwingen te verzamelen en te centraliseren.

Deze gegevens worden geanalyseerd op patronen en afwijkingen om potentiële beveiligingsincidenten te identificeren. SIEM-tools kunnen verschillende technieken toepassen, zoals correlatie van gebeurtenissen, gedragsanalyse en rapportage. 

De systemen kunnen helpen bij het identificeren van beveiligingsincidenten.

Denk aan pogingen tot ongeautoriseerde toegang, malware-aanvallen, verdacht gedrag van gebruikers, en andere afwijkingen van het normale beveiligingspatroon.

De systemen kunnen ook rapporten genereren voor compliance-doeleinden, zoals de naleving van (lokaal) beveiligingsbeleid, privacyregelgeving en sectorale normen en eisen.

Het implementeren van een SIEM kan organisaties helpen bij het versterken van hun beveiligingspostuur door het mogelijk te maken om snel beveiligingsgebeurtenissen te detecteren, erop te reageren en te rapporteren.

Het kan organisaties helpen om proactief beveiligingsbedreigingen aan te pakken en de algehele beveiliging van hun IT-omgeving te verbeteren.SIEM Maatregelen
Cyberhulp SIEM Maatregelen

Wat is een SIEM?

En waar dient een SIEM voor?

Er zijn verschillende redenen waarom organisaties een SIEM (Security Information and Event Management) zouden kunnen implementeren:

 1. Beveiligingsbewaking: Het biedt organisaties de mogelijkheid om hun IT-omgeving continu te bewaken op beveiligingsgebeurtenissen, zoals pogingen tot ongeautoriseerde toegang, malware-aanvallen, verdacht gedrag van gebruikers, en andere afwijkingen van het normale beveiligingspatroon. Dit stelt organisaties in staat om snel en proactief potentiële beveiligingsincidenten te detecteren en erop te reageren voordat ze schade kunnen aanrichten.
 2. Dreigingsdetectie: Een SIEM kan geavanceerde analyse- en correlatietechnieken toepassen op grote hoeveelheden gegevens om dreigingspatronen te identificeren en potentiële dreigingen te detecteren die anders mogelijk onopgemerkt zouden blijven. Dit kan organisaties helpen om zero-day-aanvallen, geavanceerde persistent threats (APT’s) en andere geavanceerde dreigingen aan te pakken.
 3. Incidentrespons: Een SIEM kan helpen bij het stroomlijnen van het proces van incidentrespons door het automatiseren van waarschuwingen, het creëren van workflows voor incidentrespons en het verstrekken van inzichtelijke informatie over beveiligingsgebeurtenissen. Dit kan organisaties helpen om incidenten sneller te identificeren, te onderzoeken en te reageren om de impact van beveiligingsincidenten te minimaliseren.
 4. Compliance-naleving: het kan organisaties  procesmatig helpen te voldoen aan de eisen van regelgevende instanties en normen voor gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR), de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) en andere sectorale regelgeving. SIEM-tools kunnen rapporten genereren die nodig zijn voor audits en compliance-doeleinden, en kunnen helpen bij het bewaken van naleving van beveiligingsbeleid.
 5. Verbeterde zichtbaarheid en rapportage: Het kan organisaties inzicht geven in de beveiligings-status van de IT-omgeving door het verzamelen, consolideren en analyseren van gegevens van verschillende bronnen. Dit kan helpen om de zichtbaarheid van beveiligingsgebeurtenissen en -activiteiten te vergroten, en gedetailleerde rapporten en dashboards te genereren om de beveiligingsstatus te monitoren en te communiceren aan belanghebbenden.

Al met al kan een SIEM organisaties helpen om hun beveiligingspostuur te versterken, beveiligingsbedreigingen te detecteren en erop te reageren, de compliance-naleving te verbeteren en de zichtbaarheid van de beveiligingsstatus te vergroten.

Het implementeren van een SIEM kan een waardevolle aanvulling zijn op de beveiligingsstrategie van een organisatie en helpen om de risico’s van beveiligingsincidenten te verminderen.

Neem contact op. 
Het kost je maar een minuut om tot beveiliging over te gaan.

Beveiligen: Waarom een SIEM en 
Verzekering
gecombineerd ?

Hoe zetten we een SIEM op? 

Het opzetten van een SIEM (Security Information and Event Management) kan een complex proces zijn, dat zorgvuldige planning, expertise en middelen vereist. Hieronder vindt u een algemeen overzicht van de stappen die u moet volgen om een SIEM op te zetten:

 1. Bepaal de doelstellingen: Voordat u een SIEM opzet, moet u duidelijk begrijpen waarom u het nodig heeft. Bepaal welke bedreigingen u wilt detecteren en wat u wilt bereiken met de gegevens die de SIEM genereert.
 2. Verzamel gegevensbronnen: Een SIEM werkt door gegevens van verschillende bronnen te verzamelen, zoals logbestanden, systeemgebeurtenissen, netwerkverkeer enzovoort. Identificeer de gegevensbronnen die u wilt opnemen in uw SIEM en bepaal hoe u toegang krijgt tot deze gegevens.
 3. Selecteer een SIEM-tool: Er zijn verschillende SIEM-tools beschikbaar, zowel commercieel als open source. Kies een tool die past bij uw behoeften en budget.
 4. Installeer en configureer de SIEM: Volg de installatie- en configuratie-instructies van de tool die u hebt gekozen. Dit omvat het instellen van de gegevensbronnen, de regels voor gebeurtenisdetectie en de rapportage-opties.
 5. Test uw SIEM: Voordat u uw SIEM in productie gebruikt, moet u deze uitgebreid testen. Voer scenario’s uit om de effectiviteit van de gebeurtenisherkenning te beoordelen, en stel een testplan op dat uw SIEM grondig test.
 6. Train personeel: Zorg ervoor dat uw medewerkers getraind zijn om de SIEM effectief te gebruiken en te interpreteren.
 7. Monitor en onderhoud uw SIEM: Een SIEM moet voortdurend worden bewaakt om ervoor te zorgen dat het goed functioneert en dat er geen gegevens verloren gaan. Het onderhoud omvat het bijwerken van de SIEM-software, het configureren van nieuwe gebeurtenisregels en het controleren van de prestaties van het systeem.

Door deze stappen te volgen, kunt u een effectieve SIEM opzetten om uw netwerk en systemen te beschermen tegen beveiligingsbedreigingen. Houd er echter rekening mee dat het opzetten van een SIEM geen eenmalige taak is, maar eerder een doorlopend proces dat voortdurende aandacht vereist.

SIEM Maatregelen
Cyberhulp SIEM Maatregelen

Sebastiaan Zaal Assurantien

 • KVK 76598381
 • AFM 12047083
 • Kifid 300.017595
Drakensteynlaan 1
4371 TG  KOUDEKERKE 
mobile: 06 305 88 139 
call-center: 085 40 11 062

Contact | Informatie