cyberscan


verzekeringsscan 

Een verzekeringsscan is een proces waarbij de huidige verzekeringsdekking van een bedrijf wordt geëvalueerd en geanalyseerd.

Het doel van een verzekeringsscan is om ervoor te zorgen dat het bedrijf op een effectieve en passende manier is verzekerd tegen mogelijke risico’s en om eventuele hiaten in de dekking te identificeren.

risicoscan Risicomanagement

Een risicoscan is een gestructureerde aanpak om de risico’s van een bedrijf in kaart te brengen. Het doel van een risicoscan is om ervoor te zorgen dat het bedrijf op een structurele manier veiliger wordt.

Tijdens de risicoscan worden verschillende aspecten geanalyseerd, zoals mensen, processen, technologie, software en online apps. Door deze grondige analyse kan het bedrijf beter inzicht krijgen in de specifieke risico’s waarmee het te maken heeft.

Hoe verloopt een cyberrisicoscan?

Een cyberrisicoscan is een proces waarbij de cyberrisico’s van een bedrijf of organisatie worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd.

Het doel van een cyberrisicoscan is om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden en potentiële bedreigingen waarmee een organisatie te maken kan krijgen op het gebied van cybersecurity.

Hoe verloopt een cyberrisicoscan?

Bij het uitvoeren van een cyberrisicoscan worden verschillende stappen genomen om de cyberrisico’s te beoordelen:

Inventarisatie van digitale assets: Tijdens deze fase worden de digitale assets van de organisatie geïdentificeerd en geïnventariseerd. Dit omvat onder andere computersystemen, netwerken, servers, databases, cloudservices, mobiele apparaten en andere digitale componenten.

Identificatie van kwetsbaarheden: Er wordt gekeken naar de potentiële kwetsbaarheden binnen de digitale infrastructuur van de organisatie. Dit omvat zwakke punten in de beveiligingssystemen, verouderde software, ontbrekende patches, onveilige configuraties en andere mogelijke zwakheden die kunnen worden uitgebuit door kwaadwillende actoren.

Evaluatie van bedreigingen: Er wordt een analyse gemaakt van de verschillende bedreigingen waarmee de organisatie kan worden geconfronteerd op het gebied van cybersecurity. Dit omvat bekende bedreigingen zoals malware, phishing, ransomware, DDoS-aanvallen, interne bedreigingen en andere aanvallen die specifiek zijn voor de branche of sector.

Beoordeling van beveiligingsmaatregelen: De bestaande beveiligingsmaatregelen van de organisatie worden geëvalueerd. Dit omvat technische beveiligingsoplossingen, beleidsmaatregelen, trainingen, bewustwordingsprogramma’s en andere initiatieven die zijn gericht op het beschermen van de organisatie tegen cyberrisico’s.

Identificatie van hiaten en aanbevelingen: Eventuele hiaten in de beveiliging worden geïdentificeerd en aanbevelingen worden gedaan om deze hiaten aan te pakken. Dit kan inhouden dat er aanvullende beveiligingsmaatregelen moeten worden genomen, bestaande maatregelen moeten worden verbeterd of dat er nieuwe procedures en beleidsrichtlijnen moeten worden geïmplementeerd.

Hoe kan ik informatie over de cyberrisicoscan aanvragen?

Als je interesse hebt in een cyberrisicoscan voor jouw bedrijf, kun je het bovenstaande formulier invullen of telefonisch contact opnemen via 085-4011062. Hiermee kun je de risicoscan aanvragen.

Als je nog vragen hebt, staan we graag voor je klaar om ze te beantwoorden.

Colibri Image 103