Productmanagement
Acceptatie
Claims | Schade

Cyberverzekeringen – Interim

Cyberverzekeringen verzekeraars 

Cyberverzekeringen voor Verzekeraars | Productontwikkeling – Acceptatie – Schadebehandeling

Onze specialiteiten stellen productontwikkelaars in staat om verzekeringsproducten te creëren die zowel doeltreffend als concurrerend zijn in een snel evoluerend en veeleisend vakgebied zoals cyberverzekeringen.

 1. Productontwikkeling: Werk samen met verzekeraars om nieuwe cyberverzekeringsproducten te ontwikkelen of bestaande producten aan te passen aan veranderende risico’s en behoeften op het gebied van cyberbeveiliging.
 2. Underwriting: Ondersteun verzekeraars bij het beoordelen van risico’s en het nemen van acceptatiebeslissingen voor cyberverzekeringsaanvragen.
 3. Schadebehandeling: Help verzekeraars bij het opzetten van efficiënte processen voor het behandelen van cyberschadeclaims, inclusief het inschakelen van experts en het beoordelen van schadedocumentatie.
 4. Risk Engineering en Preventie: Adviseer verzekeraars over risicoverminderingsmaatregelen voor hun verzekerden en help bij het ontwikkelen van risicobeoordelingsprogramma’s.
 5. Marktonderzoek: Voer marktonderzoek uit om trends in cyberrisico’s en cyberverzekeringen te identificeren en verzekeraars te helpen hun strategieën aan te passen.


Cyberverzekering Bedrijfsstilstand

Productmanagement

 1. Marktanalyse en Behoeftebepaling:
 2. Identificeer markttrends en klantbehoeften in cyberverzekeringen.
 3. Analyseer concurrenten en hun productaanbod.
 4. Productontwikkeling:
 5. Definieer dekkingsopties en polisvoorwaarden op basis van behoeften en marktonderzoek.
 6. Stel actuarieel tarief vast en bepaal premiestelling.
 7. Compliance en Regulering:
 8. Zorg ervoor dat het product voldoet aan alle wettelijke vereisten en regelgeving.
 9. Werk samen met juridische experts voor goedkeuring.
 10. Distributiestrategie:
 11. Bepaal hoe het product wordt verdeeld, bijvoorbeeld via makelaars, agenten of directe verkoop.
 12. Opleiding en Communicatie:
 13. Train het interne team en externe distributiepartners over het nieuwe product.
 14. Ontwikkel marketing- en communicatiemateriaal.
Dall·e 2023 11 20 11.14.56 An Image Set In An Office Environment Using The Pink And Blue Color Scheme From The Provided Logo Dedicated To A Data Analysis Position. The Scene I

Acceptatie – Underwriting

 1. Aanvraagbeoordeling:
 2. Ontvangen en beoordelen van nieuwe aanvragen en wijzigingen van de klant voor cyberverzekering.
 3. Beoordeling het risicoprofiel van de klant, inclusief maatregelen en bestaande dekking.
 4. Underwriting en Risicoanalyse:
 5. Evalueren het risico op basis van technische gegevens, cyberrisicobeoordelingen en claimsinformatie.
 6. Bepaal de acceptatie- en premievoorwaarden.
 7. Acceptatiebeslissing:
 8. Nemen van besluiten om het risico al dan niet te accepteren.
 9. Communiceer de voorwaarden en premie aan de klant.
Cyberverzekering Aansprakelijkheid

Schadebehandeling – Claims

 1. Schademelding en Eerste Respons:
 2. Ontvang de schademelding van de klant en verstrek de benodigde richtlijnen.
 3. Start de initiële beoordeling en herstelmaatregelen.
 4. Schadebeoordeling:
 5. Voer een diepgaande schadebeoordeling uit, inclusief forensisch onderzoek.
 6. Bepaal de oorzaak, omvang en financiële impact van de schade.
 7. Claimsbehandeling:
 8. Stel een claimsdossier samen en documenteer de schade.
 9. Beoordeel de dekking, aansprakelijkheid en verzekeringsclausules.
 10. Uitkering en Herstel:
 11. Bepaal de schadevergoeding en vergoed de klant conform de polisvoorwaarden.
 12. Ondersteun de klant bij het herstelproces, zoals gegevensherstel en herstel van operationele systemen.
 13. Communicatie en Rapportage:
 14. Houd de klant op de hoogte van de voortgang van de schadebehandeling.
 15. Rapporteer aan relevante belanghebbenden, inclusief toezichthouders indien nodig.

Meer dan 23 jaar ervaring

Het effectieve beheer van cyberverzekeringsproducten, acceptatie en schadebehandeling vereist een grondige procesmatige aanpak, waarbij nauwkeurige risicobeoordeling en klantgerichte dienstverlening centraal staan.

Wij zijn RGA® en CISM® gecertificeerd. 

Meer dan 23 jaar ervaring in verzekeringen waarvan bijna 19 jaar Interim.

Veerkracht waarborgt dat organisaties adequaat worden beschermd tegen de complexe cyberrisico’s van vandaag.

Sebastiaan Zaal

Bel voor een directe afspraak

Transparantie in prijs 

Wij beschikken over gespecialiseerde vaardigheden en expertise om effectief om te kunnen gaan met de complexiteit van cyberincidenten en claims. 

We doen niet geheimzinnig over onze Interim tarieven. 

Acceptatie
97,99

per uur – exclusief 21% b.t.w.

 • Cyberrisico Beoordelen
 • Polisvoorwaarden en Tariefstelling
 • Juridische en Compliance Expertise
 • Risicomanagement advies
 • Aansluiting op schadebehandeling
 • Marktinzicht
Claims 
97,99

per uur – exclusief 21% b.t.w.

 • Incident analyse
 • Begrip van het forensisch onderzoek
 • Juridische en Compliance expertise
 • Communicatieve vaardigheden
 • Samenwerken met dienstverleneners
 • Begrip polisvoorwaarden
Productmanagement
OFFERTE

per uur – exclusief 21% b.t.w.

 • Cyberrisicobeoordeling
 • Polisvoorwaarden en Dekkingsstrategie
 • Technische Expertise
 • Compliance en Regulering
 • Innovatie en Trends
 • Meertalig (Engels/Nederlands)

Vraag een gratis offerte aan

Vraag vandaag nog een offerte aan voor uw cybervraagstuk


Adres

Drakensteynlaan 1

4371 TG  KOUDEKERKE

Contact

info@zaalassurantien.nl

info@zaalrisicomanagement.nl

Telefoon

085 -40 11 062

06 – 305 88 139