Zo werken wij

Een vast programma waarin uw risico leidend is. Zo vinden we altijd een passende verzekering.

Ook uw niet verzekerbare risico’s krijgen aandacht.
Daar helpen we u ook bij, we gaan echt verder voor u.

Risico management

Een onderzoek naar de risico’s van uw bedrijf: Welke risico’s hebben impact? Bent u daar nu goed tegen verzekerd? 

En welke risico’s hebben amper impact?

Is een verzekering daarvoor noodzakelijk…

Voorstel

Na het onderzoek ontvangt u van ons : 

  • Verkorte rapportage
  • Provisievrij verzekeringsvoorstel
  • Voorstel beheer en onderhoud

Akkoord

Gaat u akkoord met ons advies en voorstel? 

Na uw akkoord zullen wij zorg dragen voor een soepele en zorgeloze omzetting van uw verzekeringen naar Sebastiaan Zaal Assurantiën.

Overzicht

Over ons

Wij zijn: Sebastiaan Zaal Assurantiën

Wat we doen: Sebastiaan Zaal Assurantiën is een consultancybureau in Insurance risk management, cyber risico’s en verzekeringen.

Eigenaar/Directie: Sebastiaan Zaal

Onze werkwijze: Wij staan voor een gedegen onderzoek naar de risico’s binnen uw huidige organisatie. Dit is het fundament voor ons advies in verzekeringen en alle andere eventuele maatregelen. 

“We kunnen niet verzekeren wat we niet weten, we gaan niet verzekeren wat we niet hebben” 

Risicomanagement is voor ons de kennis, kunde en het financieel meetbaar maken van elk onzeker gevolg van het optreden van een risico. Het toelaten en omgaan met risico’s geeft ruimte binnen uw organisatie

Cyber risk gaat over het beveiligen van digitale risico’s. Zoals financiële verliezen, uitval/storing van systemen of schade aan het imago van de organisatie, als gevolg van cyberincidenten. 

Informatiebeveiliging is het voldoen aan wettelijke (en overige) vereisten met betrekking tot de toegang van uw informatie en data.

Verzekeringen Met het inzetten van effectieve risicomanagement tools, kunnen risico’s op een goede manier geïdentificeerd worden. Een passende verzekering (we hebben toegang tot alle verzekeraars) is onze taak. 

Schade : “Het zal ons nooit overkomen” gaat niet meer op. Zelfs niet na ons bezoek. Ieder bedrijf of organisatie krijgt onverhoopt met schade of computercriminaliteit te maken.

Samenwerken Daarom werken we graag samen met u, en uw team aan een effectieve risicogestuurde strategie voor uw risico’s. Zo maken we maken expliciete en gestructureerde stappen in uw cyberveiligheid.

Contact

Drakensteynlaan 1, 4371 TG KOUDEKERKE

Zeeland, Nederland

www.sebastiaanzaalassurantien.nl

www.zaalrisicomanagement.nl

info@zaalassurantien.nl

085 – 40 11 062

06 – 305 88 139

Ontvang ook cybermail Mis niets meer van Sebastiaan Zaal Assurantiën.

Mis niets meer van Sebastiaan Zaal Assurantiën.

sebastiaan zaal assurantien