Bedrijven

Prijzen advies cyberverzekeringen.  Informatie over onze prijzen en  dienstverlening op deze pagina is voor u bedoeld. 

Tussenpersonen

Hulp nodig bij het adviseren van cyberverzekeringen aan relaties?

We helpen al jaren onze collega’s.  

Verzekeraars

Voor interim diensten op het gebied van cyberverzekeringen. 

Acceptatie? Beleid? Bel ons! 

Adviesprijzen dienstverlening

Onze drie vormen van dienstverlening in het kader van verzekeringsadvies voor cyberverzekeringen, met elk een verschillend niveau van uitgebreidheid.

Wij voldoen uiteraard bij onze adviezen aan de gestelde zorgplicht:

Basisadvies

Het basisadvies voor cyberverzekeringen biedt u, als zakelijke beslisser, essentiële informatie en richtlijnen om hen te helpen bij het selecteren van een geschikte polis

Middeladvies

Het middeladvies voor cyberverzekeringen gaat een stap verder en biedt uitgebreidere ondersteuning en begeleiding bij het afsluiten van een passende polis.

Compleet advies

Het complete advies voor cyberverzekeringen biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dienstverlening waarbij we u volledig begeleiden bij het afsluiten van een cyberverzekeringspolis.

Van aanvullende maatregelen tot een volledige cybersecurityplan voor uw organisatie neemt u contact op met onze cybersecurity-tak  ics-schelde.nl

Wij zijn in het bezit van het CISM diploma

Maatwerk advies

Ons advies biedt een uitgebreide en gepersonaliseerde dienstverlening op het gebied van cyberverzekeringen, waarbij uw risico’s als zakelijke beslisser op verschillende niveaus wordt afgedekt.

Het basisadvies voor cyberverzekeringen

Het basisadvies voor cyberverzekeringen biedt u, als zakelijke beslisser, essentiële informatie en richtlijnen om hen te helpen bij het selecteren van een geschikte polis. Het omvat de volgende aspecten:

  1. Inventarisatie van bedrijfsactiviteiten en risico’s: Samen met u zullen we een duidelijk beeld creëren van de aard van uw bedrijf, de gevoelige informatie die wordt verwerkt en de potentiële cyberrisico’s waaraan uw bedrijf kan worden blootgesteld.
  2. Risicoanalyse en aanbevelingen: Op basis van de inventarisatie voeren we een evaluatie uit van uw huidige beveiligingsmaatregelen en risicobeheerpraktijken. Vervolgens zullen we passende verzekeringsdekkingen aanbevelen die uw bedrijf kunnen beschermen tegen de belangrijkste cyberrisico’s.
  3. Vergelijking van polissen: We zullen verschillende cyberverzekeringspolissen vergelijken op basis van uw specifieke behoeften. Daarbij zullen we de voor- en nadelen van elke optie toelichten.

Hierbij dragen we zorg voor uw belangen en zorgen we ervoor dat de geadviseerde polis voldoet aan uw vereisten en de geldende zorgplicht.

Middeladvies voor cyberverzekeringen

Het middeladvies voor cyberverzekeringen gaat een stap verder en biedt uitgebreidere ondersteuning en begeleiding bij het afsluiten van een passende polis. Naast de diensten van het basisadvies omvat het middeladvies de volgende aspecten:

  1. Uitgebreide risicoanalyse: We zullen een gedetailleerde analyse uitvoeren van de specifieke cyberrisico’s waarmee uw bedrijf wordt geconfronteerd. Dit omvat het beoordelen van uw technische infrastructuur, beveiligingsprotocollen, bewustzijnstrainingen en incidentresponsplannen.
  2. Maatwerkadvies: Op basis van de risicoanalyse zullen we op maat gemaakte aanbevelingen doen om uw cyberrisico’s te verminderen of te beheersen. Dit kan advies omvatten over het implementeren van beveiligingsmaatregelen, het opstellen van een beveiligingsbeleid en het verbeteren van uw IT-infrastructuur.
  3. Uitgebreide vergelijking en onderhandeling: We zullen grondig de polissen van verschillende verzekeraars vergelijken en namens u onderhandelen over dekkingen en voorwaarden.

Hierbij houden we rekening met uw zorgplicht en zorgen we ervoor dat de geadviseerde polis een passende dekking biedt voor de geïdentificeerde risico’s.

Compleet advies voor cyberverzekeringen

Het complete advies voor cyberverzekeringen biedt een uitgebreide en op maat gemaakte dienstverlening waarbij we u volledig begeleiden bij het afsluiten van een cyberverzekeringspolis. Naast de diensten van het basis- en middeladvies omvat het complete advies de volgende aspecten:

  1. Uitgebreide risicoanalyse en implementatieplan: We voeren een diepgaande analyse uit van uw cyberrisico’s en stellen een gedetailleerd implementatieplan op om deze risico’s aan te pakken. Dit omvat het identificeren van kwetsbaarheden, het uitvoeren van penetratietests en het opzetten van een effectieve incidentresponsstrategie.
  2. Begeleiding bij risicovermindering: We werken nauw met u samen om de aanbevolen beveiligingsmaatregelen en -praktijken te implementeren. Dit kan onder andere training van uw personeel, het upgraden van software en hardware, en het monitoren van systemen omvatten.
  3. Ondersteuning bij claims en schadeafwikkeling: In geval van een cybervoorval staan we u bij in het indienen van claims en het onderhandelen over de schadeafwikkeling met de verzekeraar. Hierbij dragen we zorg voor de naleving van de zorgplicht en behartigen we uw belangen.
  4. Continue monitoring en bijwerken van de polis: We evalueren en actualiseren periodiek uw verzekeringspolis om ervoor te zorgen dat deze nog steeds voldoet aan uw behoeften. Dit omvat het monitoren van veranderingen in uw bedrijfsactiviteiten en het beoordelen van nieuwe cyberrisico’s die kunnen ontstaan.

Het complete advies biedt een uitgebreide en gepersonaliseerde dienstverlening op het gebied van cyberverzekeringen, waarbij uw zorgplicht als zakelijke beslisser op verschillende niveaus wordt afgedekt.

Onze prijzen advies cyberverzekeringen

Onze adviestarieven zijn exclusief de provisievrije verzekeringspremies welke de verzekeraar aan de hand van het aanvraagformulier en de aanvullende gegevens vaststelt. 

De prijzen zijn tevens exclusief 21% assurantiebelasting welk wij moeten doorrekenen voor onze adviezen bij bemiddeling en advies. 

Basis advies

Ons advies is Inclusief bemiddeling, rapportage en jaarlijks onderhoud
41,-
/ Maand

Inventarisatie bedrijfsactiviteiten en risico’s 

Risicoanalyse en aanbevelingen

Polisvergelijking

Maatwerkadvies

Maatwerkadvies is inclusief basisadvies en halfjaarlijks onderhoud
97,-
/ Maand

Uitgebreide Risicoanalyse

Aanbevelingen en oplossingen

Verzekeringsvergelijk en onderhandeling

Compleet advies

Compleet ADVIES IS INCLUSIEF maatwerk EN ieder kwartaal ONDERHOUD
243,-
/ maand

Risicoanalyse en implementatieplan

Begeleiding bij risicoverlaging

Continue monitoring verzekeringspolis en risico’s. 

Advies of samenwerken? 

Als u geïnteresseerd bent in advies of een mogelijke samenwerking op het gebied van cyberverzekeringen, sta ik klaar om u te helpen. Neem gerust contact met mij op om uw specifieke behoeften en vereisten te bespreken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat uw bedrijf optimaal beschermd is tegen cyberdreigingen.

Aarzel niet en neem vandaag nog contact op voor een vrijblijvend gesprek. Laten we samen werken aan een solide cyberverzekeringsoplossing voor uw organisatie.