Risicomanagement met zeeuwse nuchterheid

Ons Risicomanagement definieert zich als Risicogestuurd werken is een essentiële benadering voor bedrijven, projecten en organisaties om effectief om te gaan met onzekerheden en potentiële bedreigingen.

Door een gestructureerde aanpak te hanteren, kunnen risico’s worden geïdentificeerd, geanalyseerd en beheerst, waardoor de kans op negatieve gevolgen wordt verminderd. In dit artikel worden de zes belangrijkste stappen van risicogestuurd werken besproken, samen met een afzonderlijk gedeelte over het verkleinen van risico’s en het beperken van de gevolgen.

Wat is een risico? 

Voordat we dieper ingaan op de stappen van risicogestuurd werken, is het belangrijk om een goed begrip te hebben van wat een risico eigenlijk is. Een risico kan worden gedefinieerd als de mogelijkheid van een onzekere gebeurtenis of voorwaarde die een impact kan hebben op de doelstellingen van een bedrijf, project of organisatie. Het kan zowel positief (kans) als negatief (bedreiging) zijn en kan variëren in omvang en complexiteit.

Risicomanagement | Risicosturing

1) Doelstellingen bepalen

De eerste stap bij risicogestuurd werken is het vaststellen van de doelstellingen van het bedrijf, project of de organisatie.

Dit omvat het identificeren van de gewenste resultaten en prestaties die moeten worden bereikt. Het is essentieel om duidelijke en meetbare doelstellingen te formuleren, ( SMART) zodat risico’s effectief kunnen worden geëvalueerd in relatie tot deze doelen.

3) Classificeren van Risico’s

Na het identificeren van risico’s is het belangrijk om ze te classificeren op basis van hun waarschijnlijkheid en impact. Dit helpt bij het prioriteren van de risico’s en het bepalen van de juiste aanpak voor elk risico.

Er kunnen verschillende classificatiemethoden worden gebruikt, zoals een risicomatrix of het toekennen van een risicocategorie op basis van de aard van het risico.

2) Identificeren van Risico’s

Bij deze stap worden alle mogelijke risico’s geïdentificeerd die van invloed kunnen zijn op de doelstellingen. Dit omvat het verzamelen van informatie van relevante belanghebbenden, het uitvoeren van risicoanalyses, het beoordelen van historische gegevens en het gebruik maken van expertkennis.

Het doel is om een uitgebreide lijst van potentiële risico’s te genereren die verder kunnen worden geanalyseerd

Risico’s beheersen (maatregelen)

In deze stap worden maatregelen genomen om de geïdentificeerde risico’s te beheersen en te verminderen. Dit omvat het ontwikkelen van strategieën en actieplannen om de kans op het optreden van risico’s te verkleinen, evenals het minimaliseren van de potentiële impact ervan.

Maatregelen kunnen preventief of reactief zijn en kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten, zoals technologie, processen, personeel, financiën en juridische aspecten.

Risico’s verkleinen of gevolgen beperken

Het verkleinen van risico’s en het beperken van de gevolgen zijn twee essentiële aspecten van risicogestuurd werken.

Om risico’s te verkleinen, kunnen verschillende strategieën worden toegepast, zoals het implementeren van controlesystemen, het verbeteren van de kwaliteit van processen, het trainen van personeel en het gebruik maken van geavanceerde technologieën.

Het beperken van de gevolgen van risico’s houdt in dat er plannen en procedures worden ontwikkeld om snel te reageren op een risicosituatie, zodat de negatieve impact tot een minimum wordt beperkt. Dit kan het opstellen van noodplannen, crisisbeheerprotocollen en herstelstrategieën omvatten.

Risico’s evalueren, vastleggen en overdragen

Na het implementeren van risicobeheersmaatregelen is het belangrijk om de effectiviteit ervan te evalueren. Dit omvat het monitoren van de risico’s, het verzamelen van gegevens en het analyseren van trends. Het is ook van cruciaal belang om de risico’s vast te leggen in een gestructureerd en gedocumenteerd formaat, inclusief informatie over de geïdentificeerde risico’s, de genomen maatregelen en de resultaten van de evaluatie. Daarnaast kan er ook sprake zijn van risico-overdracht, waarbij bijvoorbeeld verzekeringen worden afgesloten om bepaalde risico’s extern te dekken.

Risicogestuurd werken is een belangrijke benadering voor bedrijven, projecten en organisaties om proactief om te gaan met risico’s en potentiële bedreigingen. Door de zes stappen van risicogestuurd werken te volgen, kunnen risico’s effectief worden geïdentificeerd, geanalyseerd, beheerst en geëvalueerd. Het aparte gedeelte over het verkleinen van risico’s en het beperken van de gevolgen benadrukt het belang van preventieve maatregelen en reactieve plannen om de impact van risico’s te minimaliseren. Door risicogestuurd werken toe te passen, kunnen bedrijven en organisaties een betere controle hebben over hun activiteiten en kunnen ze hun doelstellingen op een meer consistente en betrouwbare manier bereiken.

Join us! It will only take a minute

Lorem ipsum dolor sit amet, at mei dolore tritani repudiandae. In his nemore temporibus consequuntur, vim ad prima vivendum consetetur. Viderer feugiat at pro, mea aperiam.