risicomanagement binnen de lijnen of over de velden? 

De term “risico: is binnen de leiding of het bestuur van een organisatie wellicht anders dan die van de werkvloer.

Ook financieel en juridisch kent het bedrijf andere invulling van de definitie van risico, ze ervaren ze ook anders. 

Een vaste definitie van risico helpt bij het maken van bedrijfsmatige keuzes. 

Een, of meerdere risicomanagers? 

Drie lagen onder het top management zit de oude boekhouder gebogen en vermoeid achter zijn excel te controleren of alle risico’s nog in beeld zijn. 

Op de werkvloer klikt op dat moment een nieuwe werknemer op een linkje… 

Wij vinden de verantwoording van risico’s bij iedereen moet liggen. Dat kan ook 

Doen goede mensen altijd de goede dingen? 

Een foutje is helaas snel gemaakt. Een zwarte zwaan vliegt opeens het bedrijf binnen. Niemand wist dat ie bestond. 

Achteraf wel. “Zie je wel, dat wist ik al” zal geroepen worden. Betrek al je medewerkers in het risicomanagement. 

“Zie je wel, dat wist ik al” is vanaf vandaag verleden tijd. 

Risicomanagement

Ervaar toepasbaar en 
praktisch
 Risicomanagement

Sebastiaan Zaal Assurantiën biedt tevens risicomanagement. 

We zien risico’s als onzekerheid. Net zoals een kans, een kans is feitelijk ook onzeker. Zo levert risico dus kansen op. “Als u niet weet wat of waar uw risico’s binnen en buiten de organisatie liggen? Heeft u dan geen risico, of alleen maar risico’s?”

Graag nemen we u en uw stakeholders mee om in zes stappen  de risico’s binnen uw organisatie in beeld te brengen, te beoordelen op mate van invloed en eventuele maatregelen om beheersing bereikbaar te maken.

1) Bepalen van de doelstellingen en de definitie van risico binnen de organisatie. 

2) Welke belemmeringen treden op bij het behalen van de doelstellingen

3) Wat zijn de oorzaken dat deze belemmeringen optreden? 

4a) Hoe vaak gebeurt dat?

4b) En wat is de impact voor de organisatie 

5) Welke maatregelen dienen genomen te worden

6) Hoe zorg je voor ontwikkeling en continuïteit in het proces?

Met deze stappen is het mogelijk om binnen drie uur de eerste stappen in een werkend plan te maken. Met een praktisch toepasbare rapportage waar in het bedrijf direct mee aan de slag gegaan wordt. 

Omdat veel kennis en kunde binnen organisaties bekend is (vooral bij bestuur, stakeholders en medewerkers), vinden wij ons als consultant ondergeschikt zijn aan het uiteindelijke proces.

Op deze wijze werken we stap voor stap naar een risicogestuurde organisatie. We vinden zelfs dat we -als het gaat om risicomanagement- eigenlijk een bedrijf achter moeten laten in een situatie dat het zelf omgaat met risico’s en niet meer afhankelijk moet zijn van langdurig aanwezige externe consultants.

Een heel andere benadering dan de consultancyfirma’s dat doen. Vanwege onze kennis van risico’s, compliance en organisatiestructuren helpen we echt daar waar het het meest nodig is. 

Valt het trouwens op dat de term verzekeren in bovenstaand artikel niet voorkomt? Verzekeringen zijn een sluitstuk van het risicomanagement (punt 5) en voor het uitvoeren van risicomanagement binnen een organisatie van -in onze optiek- ondergeschikt belang. 

Risicomanagement

Onze Methodes

Wij begrijpen als geen ander dat teams en organisaties verschillend van elkaar zijn. 

Vooraf bespreken we de juiste methode en wijze om tot resultaat te komen. 

Risk-ID
Risicomanagement

Governance – Complexe organisaties – digitaal anoniem

Dialoog
kaart

Teams – Projecten – Leiders

Afdelingsoverstijgende samenwerkingen

Cyberrisk dialoogkaart

It-Teams en IT-Projecten

Van webdesign tot software ontwikkeling

Risicobenaderings-
kaart

Kleine organisaties van
1 tot 15 medewerkers

Snel en efficient

Risicomanagement aanvragen? 

contact informatie

info@zaalassurantien.nl
085 – 40 11 062

Zeeland, Nederland

  Zorgplicht en andere verplichtingen

  Sebastiaan Zaal Assurantiën
  Drakensteynlaan 1
  4371 TG KOUDEKERKE
  085-4011062

  KVK 76598381
  AFM 12047083
  Kifid 300.017595

  Zeeland, Nederland.