Risicoscan – RisicoManagement


de risicoscan

Wat is een risicoscan en hoe werkt het?

Een risicoscan is een gestructureerde aanpak om de risico’s van een bedrijf in kaart te brengen. Het doel van een risicoscan is om ervoor te zorgen dat het bedrijf op een structurele manier veiliger wordt. Tijdens de scan worden verschillende aspecten geanalyseerd, zoals mensen, processen, technologie, software en online apps. Door deze grondige analyse kan het bedrijf beter inzicht krijgen in de specifieke risico’s waarmee het te maken heeft.

Hoe verloopt een risicoscan?

Bij het uitvoeren van een scan hanteren we een doelbewuste aanpak. Hierbij maken we gebruik van onze eigen methode. In eenvoudige bewoordingen doen we het volgende:

Identificatie van de grootste risico’s tijdens een rond de tafelgesprek: Tijdens het gesprek worden door de stakeholders binnen het bedrijf de grootste risico’s geïdentificeerd. Dit helpt om de aandacht te richten op de belangrijkste gebieden waar actie vereist is.

Begrijpen van de risico’s: Voor elk geïdentificeerd risico wordt er uitleg gegeven over wat het precies inhoudt en wat de mogelijke gevolgen zijn voor het bedrijf. Dit helpt bij het begrijpen van de specifieke risico’s.

Preventieve maatregelen: In de risicoscan worden ook mogelijke maatregelen besproken om de risico’s te voorkomen of te verminderen. Dit kunnen technische oplossingen, beleidsmaatregelen, trainingen of andere passende acties zijn.

Verzekerbaarheid van risico’s: Tijdens de risicoscan wordt er gekeken naar welke risico’s mogelijk verzekerd kunnen worden. Dit kan helpen om de financiële impact van bepaalde risico’s te beperken.

Risicoplan (indien nodig): Als er tijdens de risicoscan belangrijke risico’s worden geïdentificeerd die nadere aandacht vereisen, kan er een risicoplan worden opgesteld. Dit plan omvat specifieke acties en maatregelen om de risico’s aan te pakken en te beheersen.

Hoe kan ik een risicoscan aanvragen?

Als je interesse hebt in een risicoscan voor jouw bedrijf, kun je het bovenstaande formulier invullen of telefonisch contact opnemen via 085-4011062. Hiermee kun je de risicoscan aanvragen. Als je nog vragen hebt, staan we graag voor je klaar om ze te beantwoorden.

Risicoscan

CyberSCAN

Een cyberrisicoscan is een proces waarbij de cyberrisico’s van een bedrijf of organisatie worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd.

Het doel van een cyberrisicoscan is om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden en potentiële bedreigingen waarmee een organisatie te maken kan krijgen op het gebied van cybersecurity.

Een verzekeringsscan is een proces waarbij de huidige verzekeringsdekking van een bedrijf wordt geëvalueerd en geanalyseerd.

Het doel van een verzekeringsscan is om ervoor te zorgen dat het bedrijf op een effectieve en passende manier is verzekerd tegen mogelijke risico’s en om eventuele hiaten in de dekking te identificeren.