Verzekeringsscan aanvragen


Wat is een verzekeringsscan en hoe werkt het?

Een verzekeringsscan is een proces waarbij de huidige verzekeringsdekking van een bedrijf wordt geëvalueerd en geanalyseerd. Het doel van een verzekeringsscan is om ervoor te zorgen dat het bedrijf op een effectieve en passende manier is verzekerd tegen mogelijke risico’s en om eventuele hiaten in de dekking te identificeren.

Hoe verloopt een verzekeringsscan?

Bij het uitvoeren van een verzekeringsscan worden verschillende stappen genomen om de bestaande verzekeringsdekking te beoordelen:

Beoordeling van huidige verzekeringen: In deze fase worden de bestaande verzekeringspolissen en dekkingen van het bedrijf geanalyseerd. Dit omvat het in kaart brengen van de verschillende verzekeringstypen, zoals aansprakelijkheidsverzekering, eigendomsverzekering, bedrijfsonderbrekingsverzekering en andere relevante polissen.

Evaluatie van verzekeringsbehoeften: Het bedrijf wordt geëvalueerd om de specifieke verzekeringsbehoeften te begrijpen. Dit omvat het identificeren van potentiële risico’s waarmee het bedrijf te maken kan krijgen en het bepalen van de benodigde dekkingen om deze risico’s af te dekken.

Vergelijking van dekking en polisvoorwaarden: De bestaande verzekeringsdekking wordt vergeleken met de identificeerde verzekeringsbehoeften. Hierbij wordt gekeken naar de mate van dekking, polisvoorwaarden, uitsluitingen en eventuele beperkingen.

Identificatie van hiaten in de dekking: Eventuele hiaten of tekortkomingen in de huidige verzekeringsdekking worden geïdentificeerd. Dit kan betrekking hebben op onderverzekerde gebieden, ontbrekende dekking voor specifieke risico’s of andere aspecten waar verbetering nodig is.

Advies en aanbevelingen: Op basis van de evaluatie worden adviezen en aanbevelingen gedaan om de verzekeringsdekking te verbeteren. Dit kan inhouden dat bepaalde polissen worden gewijzigd, aanvullende dekkingen worden toegevoegd of alternatieve verzekeringsoplossingen worden voorgesteld.

Hoe kan ik een verzekeringsscan aanvragen?

Als je interesse hebt in een risicoscan voor jouw bedrijf, kun je het bovenstaande formulier invullen of telefonisch contact opnemen via 085-4011062. Hiermee kun je de verzekeringsscan aanvragen.

Als je nog vragen hebt, staan we graag voor je klaar om ze te beantwoorden.

Verzekeringsscan

Risicoscan – Risicomanagement

Een risicoscan is een gestructureerde aanpak om de risico’s van een bedrijf in kaart te brengen. Het doel van een risicoscan is om ervoor te zorgen dat het bedrijf op een structurele manier veiliger wordt.

Tijdens de risicoscan worden verschillende aspecten geanalyseerd, zoals mensen, processen, technologie, software en online apps. Door deze grondige analyse kan het bedrijf beter inzicht krijgen in de specifieke risico’s waarmee het te maken heeft.

Risicoscan _ Cyberrisk

Een cyberrisicoscan is een proces waarbij de cyberrisico’s van een bedrijf of organisatie worden geïdentificeerd, geanalyseerd en geëvalueerd.

Het doel van een cyberrisicoscan is om inzicht te krijgen in de kwetsbaarheden en potentiële bedreigingen waarmee een organisatie te maken kan krijgen op het gebied van cybersecurity.